Muzeális
Gyűjtemény
2022. június 02.
A soknemzetiségű település

Az együttélés évszázadai című előadássorozat keretében május 26-án Herczeg László családkutató és Henger Péter, a Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület elnöke a soknemzetiségű település kialakulásáról beszélt a muzeális gyűjteményben.

Henger Péter arról szólt, hogy a megye újratelepülése az 1711-es szatmári békekötés után indult meg. Harruckern János György a császári hadsereg élelmezési biztosaként 1720-tól megkapta a gyulai várat a megye négyötöd részével együtt. Ferenc fia 1722-ben kötötte meg a letelepedési szerződést a felvidéki evangélikus szlovákokkal. Eszerint vallásukat szabadon gyakorolhatták, templomot is építhettek és két évre adómentességet kaptak. A szlovákok mellett más népcsoportok is megtelepedtek, az 1760-as összeírás 127 szlovák, 65 német és 61 magyar családfőt tartalmaz. A cigányok 1768-tól, a zsidók az 1800-as évek közepén jöttek Mezőberénybe.

Herczeg László elmondta, családkutatóként foglalkoztatta, hogy a németek miért, honnan és hogyan érkeztek Magyarországra. A harmincéves háborút lezáró vesztfáliai béke után a Német-római Birodalom háromszáz apró fejedelemségre, püspökségre, érsekségre esett szét. Ezek az államocskák gyakran egymással is háborúztak. Az éhínség miatt a 22 millió lakosból csak 8 millió maradt meg. Tehát ez a körülmény indította útnak a németeket.

Az előadással egy időben Herczeg László gyűjtéséből kiállítás nyílt.

GALÉRIA