Muzeális
Gyűjtemény
2022. június 13.
Már digitálisan is látogathatóak a mezőberényi népi kerámiák
Kerámia kiállítás a digitális térben

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően már digitális formában, az interneten is elérhető a mezőberényi muzeális gyűjteményben a 2021. december 3-án Sokarcú népi kerámia címmel megnyitott tárlat.

A gondolat, hogy ezt a színes kiállítási anyagot a világ bármely pontjáról elérhetővé tegyük, ekkor fogant meg. Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ gyűjteményében található értékes nagyszámú műtárgyi anyag közül a népi kerámia emelkedik ki közel 500 darabos állományával, melyben olyan ritka darabok találhatóak, mint az 1841-es datálású Miska kancsó vagy az 1854 évi Túri lisztes bödön. A többségében használati kerámiák nagyon változatos képet mutatnak és szinte minden edény típus megtalálható, gazdag formai variációkkal.

DSC_0103.JPG

Erre az értékes gyűjteményre alapozva egy népi fazekasságot bemutató és a berényi fazekas hagyományokat megőrző és továbbadó látványtárral készültünk, s mindezt továbbgondolva emeltük át a digitális térbe. A műtárgyakat a technológia segítségével - a 21. századi elvárásoknak megfelelően -, kívánjuk bemutatni, interpretálni. A tárgyakat bemutató vizuális tartalom a felhasznált szoftver segítségével folyamatosan bővíthető, így jól használható oktatási ismeretterjesztő célokra is. Ezáltal az iskolás korosztály számára is kézzelfoghatóbbá tehetjük ezeket a már-már feledésbe merült, nagyszüleink háztartásában még rendszeresen használt edényeket. A korszerű berendezések és eszközök mellett a műtárgyak vizuális interpretálása nagy előrelépést jelent a gyűjtemény és a helyi közösségek életében. A fejlesztés fontos célja, hogy biztosítsa és bővítse a település lakóinak helytörténeti ismereteit, segítse a városban élők identitásának erősítését, tovább növelve ezzel a közgyűjteményi és közművelődési ismereteket és információkat igénybe vevők számát. A kiállításban a kerámiákat tematikusan, kronologikusan, az edénytípusok és formák szerint mutatjuk be. Ezek a következőek: butykosok, butellák, kulacsok, kancsók bokályok, vizeskorsók szilkék, bödönök fazekak köcsögök tálas és sütőedények.


Az oldal elérhetősége: digitaliskeramia.hu